Populační kalkulačka SC&C

Populační kalkulačka SC&C je internetová aplikace, která na základě zadaných parametrů vypočítá budoucí početní vývoj populace. Základní volně dostupná verze kalkulačky (Populační kalkulačka 1.0 BASE) umožňuje získání odhadů budoucího vývoje dětí ve věku 0-6 let nebo seniorské populace (lidé starší 65 let) vycházejících z celorepublikových a krajských dat parametrů úmrtnosti a porodnosti (plodnosti) s uvažováním migrace a je zpracována kohortně-komponentní metodou.

K vyzkoušení výpočtu v úrovni krajských dat je tato aplikace pro Vás ZDARMA.

Hlavními výstupy aplikace jsou přehledné tabulky a grafy, ukazující budoucí početní vývoj dětí ve věku 0-6 či seniorské populace do roku 2025.

V modulu „Mateřské školy“ dochází k porovnání kapacity předškolních zařízení s odhadovaným početním vývojem dětí v předškolním věku. Uvažujeme i novelu školského zákona z roku 2016, která nastavuje postupné nárokování místa ve školce stále pro mladší děti.

V modulu „SENIOŘI“ je možné si prohlédnout odhady budoucího vývoje u skupiny seniorů. Aplikace predikuje vývoj seniorské složky populace do roku 2025. Hlavními výstupy jsou tabulky a grafy, ukazující odhad budoucího početního vývoje obyvatel starších 65 let. Populace seniorů je členěna pro obě pohlaví v pětiletých věkových skupinách, neboť různý věk seniorů představuje jinou možnou formu podpůrné služby.

Populační kalkulačka SC&C je uživatelsky příjemná a umožňuje jednoduchým způsobem zadávat vstupní parametry, týkající se sledované obce.

Model BASE slouží u obou modulů pouze pro hrubý odhad, neboť vychází z krajských dat a situace v jednotlivých obcích může být odlišná od krajských dat. Pro přesnější propočítání specifické situace ve Vaší obci jsou potřeba data, která se týkají přímo dané obce.

Naše společnost SC&C je připravena Vám pomoci zpracovat podrobnější analýzu dle konkrétních potřeb Vaší obce, nebo regionu.

© SC&C 2018
Zdroj dat: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD