Populační kalkulačka SC&C

Populační kalkulačka SC&C je internetová aplikace, zpracovaná v několika verzích, lišících se dle zadávaných vstupních parametrů a zahrnutím či nezahrnutím migrace. Základní volně dostupná verze kalkulačky (Populační kalkulačka 1.0 BASE) umožňuje získání odhadů budoucího vývoje dětí ve věku 0-6 let, vycházejících z celorepublikových a krajských dat parametrů úmrtnosti a porodnosti (plodnosti) s uvažováním migrace a je zpracována kohortně-komponentní metodou.

Populační kalkulačka SC&C je velice uživatelsky příjemná a umožňuje jednoduchým způsobem zadávat vstupní parametry, týkající se sledované obce.

Hlavními výstupy aplikace jsou přehledné tabulky a grafy, ukazující budoucí početní vývoj dětí ve věku 0-6 do požadovaného koncového roku odhadu v dané obci a komparace se současnou kapacitou předškolních zařízení. Porovnání kapacity předškolních zařízení s odhadovaným početním vývojem dětí v předškolním věku vychází z novely školského zákona, která uvažuje postupné nárokování místa ve školce stále pro mladší děti.

© SC&C 2017
Zdroj dat: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD